background
DeVisarendLogoGn

Geld

Lidmaatschap en kosten

Contributie: € 15 per jaar + €3,50 voor huur mobiele toilet
Inschrijfgeld: €10

Pacht: € 0,20 per m2 per jaar

Sleutelwaarborg: € 12,50 per sleutel

Tuinwaarborg: € 40 per 100 m2 (ploegen en frezen) + € 15 (afvoer van afval)

De pacht wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. De tuinwaarborg is gekoppeld aan de prijs voor ploegen en frezen van de tuinen en de reiskosten naar de stortplaats.
Verhoging van de waarborg wordt op de algemene ledenvergadering medegedeeld.

Wachtlijst:
U kunt zich weer aanmelden voor het lidmaatschap en de huur van een volkstuin
Er is momenteel slechts een korte wachtlijst
Er is eenmalig €10 verschuldigd voor plaatsing op de wachtlijst

Opzeggen lidmaatschap:
Voor 1 november, per e-mail
via onderstaand emailadres
of schriftelijk via een bestuurslid

 

emailadresVTV